JK „Zoran Radosavljević” - Niš

 
 

Home
O klubu
Škole
Čarter
Proizvodnja
EBSA
Kontakt
Linkovi

 

EBSA (Eurobalkan Sailing Association) - Evrobalkanska jedriličarska asocijacija formirana je kao zajedničko savetodavno i koordinaciono telo sa ciljem promovisanja jedriličarskog sporta i prekogranične saradnje između članova Evroregiona.  Klubovi:

 • CSYC - Sofija

 • YC Sofia - Sofija

 • JK „Zoran Radosavljević” - Niš

 • JK Solaris - Dimitrovgrad

 • JK „Sv. Nikola” - Vlasotince

 • EK Snegar - Struga

 • EK Strmec - Ohrid

 • EK „Bofor” - Ohrid

potpisali su 4. jula 2003. godine u Nišu protokol o formiranju EBSA-e, a 15. decembra iste godine u sali Skupštine grada Niša održana je i osnivačka skupština Asocijacije.

Ciljevi i zadaci Asocijacije su sledeći (izvod iz Statuta EBSA-e):

 • da organizuje i koordiniše aktivnosti koje promovišu saradnju između članova u oblasti jedriličarskog sporta

 • da pomaže u razvijanju konkretnih projekata i planova koji se odnose na zajedničke interese

 • da promoviše i pomaže uspostavljanje kontakata među članovima koji žive u okviru oblasti koju pokriva Asocijacija uključujući i odnose između eksperata iz oblasti jedrenja

 • da promoviše dobre međususedske odnose među članovima

 • da posreduje i pomaže u saradnji svojih članova sa međunarodnim organizacijama, agencijama i institucijama

Članovi EBSA-e su u 2003. godini formirali takmičarsku ligu i održali sledeća takmičenja:

 • 03-05. jul - regata Sveti car Konstantin - Oblačinsko jezero, Niš - klasa optimist;

 • 01-03. avgust - Ilindenska regata - Ohrid - klase: optimist, laser, evropa, mistral, fin, mikrotoner;

 • 29-31. avgust - regata Eurobalkans - jezero Iskar, Sofija - klasa optimist.


Home | O klubu | Škole | Čarter | Proizvodnja | EBSA | Kontakt | Linkovi

Autor: Marko Đurović - djmax@eunet.yu

 

EBSA logoOsnivačka skupština EBSA-eOsnivačka skupština EBSA-e, 15.12.2003.Međunarodna saradnjaOblačina 2003.Oblačina 2003.Oblačina 2003.